powrót do strony głównej

Polityka cookies www.parkanizer.com

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych o charakterze plików „cookies” na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu, do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje

 • Serwis- serwis internetowy działający pod adresem https://www.parkanizer.com;
 • Serwis zewnętrzny- serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora;

Administrator - spółka Parkanizer Sp. z o.o., prowadząca działalność pod adresem: Sobieskiego 2, 40-082 Katowice, wpisana przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000601111, posiadającą, NIP: 634-285-62-04, Regon: 363701780, kapitał zakładowy w całości wpłacony, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz w tym celu przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika;

 • Użytkownik- podmiot, który korzysta z Serwisu i dla którego Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu;
 • Urządzenie- elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu i z niego korzysta;
 • Cookies (ciasteczka)- dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na Urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwem którego korzysta on ze stron internetowych Serwisu;

§ 2 Rodzaje cookies

 1. Cookies wewnętrzne- pliki zamieszczane przez Administratora i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu, w związku ze świadczeniem usług przez Administratora;
 2. Cookies zewnętrzne- pliki zamieszczane przez Serwisy zewnętrzne i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów zewnętrznych, za pośrednictwem strony Serwisu Administratora;
 3. Cookies sesyjne- pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 4. Cookies trwałe- pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.
 5. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

§ 3 Bezpieczeństwo

Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Oznacza to w szczególności, iż poprzez te pliki, tj. mechanizmy składowania i odczytu plików Cookie, nie jest możliwe:

 • pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji o charakterze osobistym z Urządzenia Użytkownika;
 • przedostanie się do Urządzenia Użytkownika wirusów lub innego niechcianego/złośliwego oprogramowania (jak np. tzw. „konie trojańskie”).
 1. Cookies wewnętrzne zastosowane przez Administratora pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i w ten sposób dostosować przekaz Serwisu indywidualnie do każdego Użytkownika.
 2. Natomiast za bezpieczeństwo plików Cookies zewnętrznych, pochodzących od partnerów Serwisu, Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w paragrafie 5 niniejszej Polityki Cookies.

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki cookie

Administrator wykorzystuje Cookies zewnętrzne w następujących celach:

 1. Marketingu i reklamy- Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do celów marketingowych oraz prezentowania Użytkownikom reklam z wykorzystaniem narzędzi reklamy internetowej;
 2. Zbierania Danych statystycznych- Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do zbierania i przetwarzania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki dotyczące Urządzeń Użytkowników, czy statystyki ruchu Użytkowników na stronie Parkanizera. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania świadczenia usług przez Administratora za pomocą Serwisu.
 3. Prezentowania usług multimedialnych- Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do prezentowania Użytkownikom treści i usług multimedialnych na stronach Serwisu jak np. oglądanie filmów zaimplementowanych na stronie przez Youtube, Vimeo.
 4. Wykorzystywania funkcji interaktywnych Serwisu w ramach sieci społecznościowych- Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do wsparcia funkcjonowania i popularyzacji Serwisu przy wykorzystaniu serwisów/sieci społecznościowych typu Facebook, Twitter, LinkedIn, co oznacza, że serwisy społecznościowe, do których odwołuje się Serwis i strona internetowa Parkanizera mogą wykorzystywać pliki Cookies Administratora .

§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi partnerami Serwisu, tj. serwisami zewnętrznymi, które mogą wysyłać zewnętrzne pliki Cookies na Urządzenia Użytkownika:

 • Google Analytics - administrator Cookies zewnętrznych: Google Inc. z siedzibą w USA;
 • Google AdSense - administrator Cookies zewnętrznych: Google Inc. z siedzibą w USA;
 • Google AdWords - administrator Cookies zewnętrznych: Google Inc. z siedzibą w USA;
 • Google TagManager - administrator Cookies zewnętrznych: Google Inc. z siedzibą w USA;
  • Facebook - administrator Cookies zewnętrznych: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii;
 • Twitter - administrator Cookies zewnętrznych: Twitter Inc. z siedzibą w USA;
 • AddThis - administrator Cookies zewnętrznych: Oracle America Inc. z siedzibą w USA;
 • Youtube - administrator Cookies zewnętrznych: Google Inc. z siedzibą w USA;
 • Vimeo - administrator Cookies zewnętrznych: Vimeo, LLC z siedzibą w USA;
  • LinkedIn - administrator Cookies zewnętrznych: LinkedIn Corporation z siedzibą w USA lub LinkedIn Ireland U.C. z siedzibą w Irlandii;
 1. Czasowo Administrator może wykorzystywać także inne narzędzia analityczne i w związku z tym korzystać z innych Zewnętrznych plików Cookies zamieszczonych na Urządzeniach Użytkownika.

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na urządzeniach użytkownika przez serwis i serwisy zewnętrzne

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie samodzielnie zarządzać ustawieniami na używanym Urządzeniu i zmienić zasady dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych poprzez pliki Cookies.
 2. Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych i urządzeniach mobilnych dostępne są na stronach internetowych producentów oprogramowania.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 Wymagania serwisu

 1. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 2. Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies na swoim Urządzeniu.

§ 8 Zmiany w polityce cookie

 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Cookies w każdym momencie, bez konieczności każdorazowego informowania o fakcie dokonanej zmiany Użytkowników.
 2. Wprowadzone zmiany w Polityce Cookies będą odpowiednio publikowane na stronie Serwisu i wchodzą w życie w dniu ich publikacji.