Broszura Share by Parkanizer 2022

Broszura produktu

Nowoczesne narzędzie do zarządzania miejscem pracy, które zwiększa elastyczność biur oraz zapewnia wgląd w sposób wykorzystania przestrzeni biurowych i parkingów.

Pobierz broszurę

Według najnowszych raportów, 77% pracowników oczekuje od pracy większej elastyczności. Dla firm może to oznaczać wprowadzenie systemu hot deskingowego i przejście na hybrydowy model pracy.

Share by Parkanizer to intuicyjny system SaaS, stworzony by wspierać rozwój elastycznych firm. Aplikacja idealnie sprawdza się w zarządzaniu hybrydowym modelem pracy. Ponadto, Share by Parkanizer oferuje szeroki wachlarz narzędzi do sprawnej organizacji systemu hot deskingowego w firmie.